دکتر علیرضا غزنوی

متخصص ارتوپدی (جراح استخوان و مفاصل) فلوشیپ ارتوپدی کودکان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

_

خدمات ما

_

درمان پا چنبری یا کلاب فوت

درمان در رفتگی مادرزادی لگن

درمان کوتاهی اندام تحتانی

درمان شکستگی های صفحه رشد

درمان شکستگی آرنج

درمان ناهنجاری های مادرزادی

قبل بعد

_

برای مشاوره و درمان صافی کف پا میتوانید به دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپدی اطفال مراجعه کنید و مشکل خود را حل کنید

بعد
قبل

جدید ترین مقالات ارتوپدی کودکان